Monday, July 28, 2014

INC-M CENTENNIAL CELEBRATION

Local religious group in the Philippines, marks 100 years since it was founded.

Touch of creativity and innovation, out came a uniquely Filipino religious group… a true product of Filipino’s ingenuity!


Felix Manalo - Founder of INK
Founded out of his natural resourcefulness
and creativityChurch (Tatag) Founded
by Christ in 33A.D.


Church (Tatag) Founded
by Felix Manalo in 1914


PASUGO Setyembre 1940, p. 1:

“Dapat malaman ng lahat, ayon sa Bagong Tipan, ang tunay na INK ay si Cristo ang nagtatag nito."


PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5:

“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."


PASUGO July August 1988 pp. 6:

“Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church.”

PASUGO Mayo 1952, p. 4:

“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."PASUGO May 1961, p.4:

“At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda?  Ang Kapatid na Felix Manalo.”PASUGO Mayo 1963, p. 27:

“Kaya’t sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng baya, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at nagtuturo sa kanila.”


PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:

“Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino-- ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sino mang tao-- maging marunong o mangmang, maging dakila o hamak-- ay walang karapatang magtayo ng Iglesia"PASUGO Mayo 1968, p. 7:

“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."The Catholic Church, outlasting oppressive Governments since 33 AD


100 yearsTCP would like to express hearty congratulations to all INC-M members who celebrate their centennial celebration today.You May Like also:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...